Aseko ASIN Aqua NET REDOX

ASIN Aqua NET REDOX - En av de mer avancerade doserautomaterna för privata pooler upp till 250 m3. Mäter och doserar desinfektion och pH. Utrustad med touchskärm för intuitiv kontroll, pooltemperatursensor, elektronisk flödesgivare och LAN anslutning för internetuppkoppling.

Inkluderar sonder för mätning ac REDOX och pH.

FÖRPACKINGENS INNEHÅLL

Doserautomat med flödesvakt och förfilter.
2x injektorer
2x mätvattenventiler
2x sugfilter till doserslang
Skruv och plugg
1x Brytbladskinv
1x pH sond
1x REDOX sond
1x Dykrör för temperatursensor
1x Temperatursensor
1x pH testutrustning
10 meter PE 6,35 mm slang.

24 900,00 kr