Aseko Asin Aqua SALT REDOX VS

ASIN Aqua SALT REDOX vs - En ultramodern saltklorinator och poolkontroller för desinfektion av poolvatten. Exklusivt utförande i rostfritt stål med integrerad mätning av salthalt och doserpumpar för pH och Algbekämpning för komplex hantering av vattenkvalitet.

Hanterar pooler upp till max 250m3 i volym. För större badvattenvolym utökar man systemet med en extra ASIN Salt. Om ni har en varmpool så fungerar denna upp till 90m3 i volym.

 • För elektrolys används titanelektroder belagda med rutenium/iridium för längre livscykel och bättre prestanda.
 • Kontrollenheten säkerställer själv-rengöring av elektroderna.
 • Saltkoncentration 4kg/m3 poolvatten - Koncentrationen motsvarar ungefär 1/10-del av havsvatten den i havsvatten.
 • Inga svidande ögon eller uttorkande effekt på huden vid badande.
 • Inkluderar Redox-sond för mätning av oxiderande reduktionspotential i poolvattnet.

Huvudsakliga fördelar

 • Integrerad modul för kontroll av frekvensstyrda cirkulationspumpar.
 • Touchskärm - glöm komplexa menyer eller kombinationer av knapptryckningar. En tydlig stor display ger en tydlig överblick och mycket enkelt handhavande.
 • Kompakt design
 • Persitatiska doserpumpar
 • Enkel att installera
 • Avancerade säkerhetsfunktioner
 • Elektronisk flödesmätare av mätvatten
 • Utgång för LAN och extern display
 • Mäter poolvattentemperatur och kan kontrollera värmekällor via relä, filtrering och vattennivå via extra magnetventil och nivågivare.
39 900,00 kr