UV-rening Auto-UV titan 75w

Pahlén Auto-UV titan eliminerar skadliga bakterier i pooler eller spabad. Med UV-rening kan du sänka poolens klorinnehåll till en betydligt lägre nivå, ca 0,5ppm mot normala 0,8-1,0ppm. Auto-UV titan är konstruerad för desinfektion av vatten i pooler eller spabad. Med Auto-UV titan kan du minska vattnets klorhalt med upp till 70% samt reducera halten bundet klor, vilket medför en behagligare miljö för de badande som slipper röda ögon, klorlukt och risken för allergibesvär.

Högeffektiv desinfektion av poolvattnet med Auto-UV titan

Optimal neutralisering av bakterier, virus och alger. UV-lampan producerar kortvågig ultraviolett UVC-strålning med 254 nm våglängd. Denna våglängd är optimal för att neutralisera bakterier, virus och alger. Det gör även ditt poolvatten kristallklart och behagligt att bada i.

Auto-UV har en klar och tydlig LED-display som visar antalet timmar den varit i drift.

Eftersom Auto-UV är tillverkad i titan är den mycket korrosionsbeständig. Den fungerar utmärkt i sötvattenpooler och spabad, men den lämpar sig även för pooler med saltklorinator. Elboxen innehåller drossel, elektronisk timräknare och till/frånslag.


Egenskaper

  • UV-lampan är innesluten i en mantel av titan
  • Digital timräknare
  • Inbyggd indikering vid behov av lampbyte
  • UVC-strålning som eliminerar bakterier, virus och alger
  • Elboxen innehåller drossel, timräknare och till/frånslag
  • Sänker halten bundet klor
  • Ljusindikator i toppen visar driftläge med blått sken
  • Mantel och elektronikbox i en enhet


18 375,00 kr